Ankarede kapell: Historia, arkitektur och kulturella traditioner i norra Jämtland

Ankarede kapell är en kyrkobyggnad belägen i Strömsunds kommun vid Ankarälvens och Lejarälvens utlopp i Stor-Blåsjön i norra Jämtland, Sverige. Kapellet, som invigdes 1896, tillhör Frostvikens församling i Härnösands stift. Historiskt har Ankarede varit en viktig samlingsplats för samerna i området, med kyrkstugor och kåtor för boende under de dagar som gudstjänstfirandet varade.

Det idag moderniserade kapellet och dess omgivning besöks ofta under midsommar, när samisk kyrkhelg firas där i tre dagar. Både ungdomar från hela Sápmi och boende i närliggande samhällen deltar i festligheterna, vilka kan liknas vid en festival, med dans och jojk, gemenskap runt eldarna och möjligheten att bekanta sig med andra samer.

Ankarede kapell och dess omgivning ger en bild av samernas historia och nutid. Trots sin avlägsna belägenhet har platsen blivit en central samlingspunkt, inte bara för samerna, utan också för alla de som är intresserade av samisk kultur och traditioner. Kyrkstaden vid kapellet är den enda i Jämtlands län som fortfarande är i bruk, och den är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.